mask

Budowa systemów wentylacyjnych

Systemy wentylacyjne są niezbędną i wymaganą przez prawo instalacją, umieszczaną w każdym budynku. Podstawowym zadaniem wentylacji jest ciągła wymiana powietrza zanieczyszczonego na czyste, pobierane z otoczenia zewnętrznego budynku.

Zapewniamy usługi budowy wszystkich znanych rodzajów wentylacji domowych i przemysłowych. Instalujemy wentylatory polskich i zagranicznych firm. Poza montażem oferujemy także przeglądy i naprawy omawianych systemów. Dysponujemy własną linią produkcyjną, na której powstają wybrane elementy systemów wentylacyjnych, w tym m.in. kanały i kształtki wentylacyjne o różnych kształtach.

Podstawowe rodzaje wentylacji

Rozwój technologii sprawił, że obecnie na rynku można znaleźć kilka rodzajów wentylacji. Najstarszym znanym i powszechnie stosowanym systemem jest wentylacja grawitacyjna, która wykorzystuje naturalny schemat wymiany powietrza poprzez znajdujące się w pomieszczeniach nieszczelności oraz zamontowane kanały wywiewne i kratki wentylacyjne. Jej zastosowanie wymaga budowy komina. Ma ona pewne wady. Jedną z nich jest uzależnienie jej skuteczności od różnic temperatury oraz pory roku.

Innym typem wentylacji, coraz częściej stosowanej jest jej odmiana mechaniczna wyciągowa, której działanie jest wymuszone działaniem urządzenia, zasilanego silnikiem elektrycznym. Jej zaletami są: możliwość sterowania; zdecydowanie większa skuteczność niż w przypadku wentylacji grawitacyjnej oraz niezależność od czynników pogodowych.

Trzecim rodzajem jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła (rekuperatorem), która jest najnowocześniejszym i najbardziej efektywnym, dostępnym obecnie na rynku, rodzajem wentylacji. Istota jej działania polega na automatycznej, ściśle kontrolowanej wymianie powietrza w tzw. obiegu zamkniętym. Jej dodatkową zaletą jest odzysk ciepła z zanieczyszczonego powietrza, usuwanego na zewnątrz budynku.

Zachęcamy do kontaktu i poznania szczegółów oferty wentylacyjnej!