mask

Przepustnice jedno- lub wielopłaszczyznowe

Rury wentylacyjne Oferujemy przepustnice jedno- lub wielopłaszczyznowe niezbędne do stworzenia prawidłowo funkcjonującego systemu wentylacyjnego. Są konieczne do przekazania odpowiedniej ilości powietrza poprzez rury, kanały i kształtki wentylacyjne. Zalecane jest zamontowanie ich w miejscach, gdzie będzie dochodziło do regulacji dopływu powietrza. Jej zadaniem jest właściwa dystrybucja powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, polegająca na konkretnej, wymaganej wydajności.